Brīvības formula

Cik gan daudzi no mums esam pabeiguši augstskolas, apmeklējuši neskaitāmus seminārus un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, lasījuši gudras grāmatas…

Bet… cik daudzi no mums ir patiesi brīvi?

Brīvi darīt to, ko vēlas, kopā ar tiem, ar ko vēlas būt, tik ilgu laiku, cik vēlas, tieši tur, kur to vēlas?

Parasti ir tā…

Ja ir laiks, nav naudas. Ja ir nauda, nav laika. Kad ir gan laiks, gan nauda, vairs nav veselības…

Šķiet, ir kāds noslēpums, kāpēc daži var atļauties to visu reizē.

Tik vien nepieciešams kā caur uzņēmējdarbību izveidot autonomi darboties spējīgu sistēmu, kas savukārt ar laiku ļauj tās īpašniekiem saņemt ienākumus bez pastāvīgas to klātbūtnes.

Brīvības formula sastāv no 3 vienādi svarīgām sastāvdaļām, un tās ir nauda + laiks + veselība.