Jēzus – viens no visveiksmīgākajiem tīkla uzņēmējiem

Jēzus, virzot tirgū savu unikālo piedāvājumu, izvēlējās ieteikumu stratēģiju, kas ir tīkla mārketinga pamatā. Tādējādi viņam izdevās izveidot vienu no lielākajām tīkla struktūrām cilvēces vēsturē.

Kā viņš to dabūja gatavu? Un ko mēs varam no Jēzus iemācīties, veidojot savas komandas?

Tu varbūt teiksi, ka Jēzum nebija produkta. Bija gan. Mīlestības un pestīšanas ideja, kas izmaina dzīves.

Starp citu, mārketings pārdod ne tikai produktus vai pakalpojumus; tas pārdod arī ideālus vai dzīvesveidu. Kāpēc tad cilvēki pērk neērtos Ferrari automobīļus?

Bībelē lasām, ka savu sociālo uzņēmējdarbību viņš uzsāka no “garāžas”, tas ir, faktiski bez jebkādiem resursiem. Ja nav naudas, jāiegulda laiks un darbs, turklāt Jēzum savas struktūras izveidošana bija jāpaveic visai ierobežotā laika periodā – nedaudz vairāk nekā 3 gados.

Jēzus saprata, ka rekrutēšanas sekmes būs atkarīgas no uzrunāto cilvēku skaita, tāpēc organizēja spontānus masu seminārus, uz kuriem aicināja visus interesentus. Skaitļos ir spēks.

Tomēr sekmīgas pārdošanas pamatā bija pareizās mērķauditorijas izvēle: “Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus!” (Mateja 9:13) Tāpat Jēzus netērēja laiku tiem, kas nebija gatavi viņu uzklausīt: “Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird!” (Lūkas 8:8) Konkrētajā gadījumā nabadzīgie un atstumtie bija tie, kas vislabāk uztvēra sludināto mīlestības un piedošanas vēsti.

Jēzus mēdza izvirzīt dažādas kvalifikācijas prasības saviem kandidātiem. Piemēram, kādam potenciālajam sekotājam Jēzus ieteica pārdot visu mantu un izdalīt nabagiem (Mateja 19:21), bet, kā jau zinām, jauneklis šo testu nenokārtoja. Tāpat arī mums ir jāizvērtē, kam veltīt savu laiku.

Jēzus iecienītā mārketinga stratēģijas savu mērķu sasniegšanai bija storytelling – ideju pasniegšana caur stāstiem. Tieši tādā veidā tiek organizēti daudzu tīkla kompāniju semināri.

Lai kandidātus būtu vieglāk pārliecināt, Jēzus lielas pūles veltīja sava zīmola popularizēšanai, piemēram, dziedējot neglābjami slimos, pieceļot mirušos vai pabarojot izsalkušo pūli. Viņš, tāpat kā daudzi šovbiznesa pārstāvji mūsdienās, mēdza izmantot efektīvo skandālu metodi, pasludinot sevi par ir Dieva Dēlu vai apgāžot valūtas mainītāju galdus, un “…tūdaļ Viņa slava izpaudās visapkārt pa visu Galilejas apkaimi.” (Marka 1:28)

Tomēr ātri vien kļuva skaidrs, ka viens pats viņš nespēs būt pietiekoši efektīvs. Bija nepieciešama līderu komanda, kas mērogotu viņa centienus.

Šim nolūkam viņš samērā īsā laikā rekrutēja un apmācīja 12 savas pirmās līnijas distribūtorus: “Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.” (Mateja 4:19)

Kā Jēzus veidoja savu komandu, ir aprakstīts Jāņa ev. 1.nodaļā. Viņš uzaicināja kādu Filipu savā struktūrā ar pavisam īsu: “Seko Man!” Savukārt Filips, sekojot mentora ieteikumiem, vispirms uzrunāja savus “siltos” kontaktus un tādējādi atrada Nātānaēlu, kurš gan iesākumā bija skeptisks: “Vai no Nacaretes var nākt kas labs?” Gluži kā mēs, arī Filips tam ieteica vispirms aprunāties ar viņa pieredzējušo mentoru pa tiešo: “Nāc un redzi!”

Lielāko daļu sava laika Jēzus pavadīja nevis pārdodot ideju, bet mācot saviem līderiem to, kā mācīt tālāk citus. Arī mūsdienās pasīvos ienākumus var gūt, sekojot šim veiksmes modelim.

Duplikācijas sistēmu Jēzus teicās esam saņēmis no savas Augšējās līnijas: “…Dēls no Sevis neko nevar darīt, ja Viņš neredz Tēvu to darām. Jo, ko Tas dara, to arī Dēls dara tāpat, jo Tēvs mīl Dēlu un Tam rāda visu, ko pats dara…” (Jāņa 5:19-20)

Lai nu kā, bet izveidotā duplikācijas sistēma bija tik veiksmīga, ka daudzi no Jēzus pirmās līnijas distribūtoriem ātri vien tika pie savām komandām. Tie devās no mājām uz mājām, stāstot mārketinga plānu ikvienam interesentam.

Arī Jēzus sekotāji uzstājās ar masu prezentācijām, kas tika noturētas ik dienas. Pēteris, viens no spēcīgākajiem distribūtoriem, vienas prezentācijas laikā esot spējis rekrutēt pat 3000 cilvēku. Ievēro – tas viss notika toreiz bez mikrofona, bez skaļruņiem, bez PowerPoint slaidiem, bez skatuves šova! Tomēr šādi un caur personiskiem ieteikumiem vēsts ātri vien izplatījās pa visu apkārtni.

Skaidrs, ka dzimtais Palestīnas tirgus bija stipri ierobežots, tāpēc distribūtori tika mudināti izvērst savas aktivitātes starptautiskajos tirgos: “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas…” (Mateja 28:19)

Protams, gluži kā mūsdienās, arī antīkos līderus vajāja pastāvīgas neveiksmes un kļūdas. Tiem uzmācās šaubas. Atteikumi bija viņu ikdiena. Saskaroties ar sabiedrības neizpratni un negatīvismu, tiem bieži vien vajadzēja pārtraukt savu darbošanos.

Lai nu kā, struktūra strauji paplašinājās, un šodien jau vairāk nekā miljards cilvēku seko Jēzus sākotnējai koncepcijai.

Lai laika gaitā Jēzus izveidotā apmācību sistēma netiktu sagrozīta, vēlāk tika radīta īpaša rokasgrāmata, ko mēs pazīstam kā Jauno derību. Tajā jebkurš struktūrā iesaistītais spēj atrast atbildes uz saviem jautājumiem. Jau simtiem gadu šī rokasgrāmata ir īsts dižpārdoklis, izdota miljardos eksemplāru.

Ir tik daudz, ko varam mācīties no Jēzus. Arī to, kā jāveido noturīga tīkla struktūra. Novēlu arī Tev vismaz trijos ar pusi gados izveidot savu 12 līderu komandu, kas koncentrētos uz savas uzņēmējdarbības veidošanu!